Running BCHN? Please upgrade to v27.0.0 or a later version before May 15, 2024.

Doelstellingen

Korte termijn

  • Een professionele mining-node vestigen die luistert naar feedback en meetbare verbeteringen levert.
  • Goed-onderzochte voorstellen leveren voor consensusregelverbeteringen betreffende DAA, 0-conf en scriptverbeteringen.
  • Het goede voorbeeld geven met specificatie-gedreven ontwikkeling die grotere diversiteit van mining-nodes mogelijk maakt en BCH's weerstand tegen capture verhoogt.

Middellange termijn

  • Duurzame client-ontwikkeling demonstreren gebaseerd op brede ecosysteeminput en een transparant, vrijwillig financieringsmodel.
  • Bewijsgedreven collectieve besluitvorming over consensuswijzigingen demonstreren.
  • Netwerkeffect waar mogelijk behouden en uitbreiden.
  • Voortgang boeken met het schaalwerk voor wereldwijde adoptie door verbeteringen van zowel verwerkings- als netwerkprestaties.
  • Samenwerken aan specificatie- en testinitiatieven om het node-landschap te diversifiëren, bredere participatie te stimuleren en het BCH-netwerk te beschermen tegen catastrofale fouten.

Lange termijn

  • Bewustwording creëren dat BCH permissieloos, nuttig en betaalbaar om te gebruiken moet blijven om het beste geld ter wereld te worden.