Primærmålet til Bitcoin Cash Node-initiativet er å tilby en sikker og profesjonell implementasjon av en node som vil nøytralt følge den lengste Bitcoin Cash-blokkjeden uten å bidra til risiko for blokkjede-splitt.

Les kunngjøringen