Running BCHN? Please upgrade to v27.0.0 or a later version before May 15, 2024.

En professionell, miner-vennlig node som løser praktiske problemer for Bitcoin Cash.

Utvikling i samarbeid

Vår utviklingsprosess er gjennomsiktig, bevisdrevet og responsiv til økosystemets behov, noe som resulterer i programvare som er effektiv, pålitelig og forutsigbar.

Se vårt Gitlab-repo
Collaborative development

Vi har sterk tro til å bygge opp ett økosystem som ikke har et «single point of failure» og vil sammarbeide for å gjøre dette til en virkelighet.

Se våre mål Hvem er vi?

Sponsors of Bitcoin Cash Node