Running BCHN? Please upgrade to v27.0.0 or a later version before May 15, 2024.

Mål

På kort sikt

  • Etablere en profesjonell mining-node som lytter til tilbakemeldinger og leverer målbare forbedringer.
  • Tilby godt utforskede forslag for consensus-forbedringer rundt DAA, 0-conf og script-forbedringer.
  • Gå foran som et godt eksempel med spesifikasjon-drevet utvikling som muliggjør større mining-node-mangfold og øker BCHs motstand mot kapring.

På mellom sikt

  • Demonstrere bærekraftig klient-utvikling basert på bred tilbakemelding fra økosystemet og gjennomsiktig, frivillig finansieringsmodell.
  • Demonstrere bevis-basert beslutningstaking i samarbeid om consensus-endringer.
  • Oppretthold og utvide nettverkseffekten hvor det lar seg gjøre.
  • Gjøre fremdrift på skalringsarbeid for verdensomspennende bruk gjennom forbedringer på både prosesserings- og nettverksytelse.
  • Samarbeide om spesifikasjoner og initiativ til testing for å diversifisere node-landskapet, stimulere til større deltakelse og beskytte BCH-nettverket mot katastrofale feil.

På lang sikt

  • Synliggjøre at BCH må forbli permissionless, nyttig og rimelig i bruk for å bli til beste penger i verden.