Running BCHN? Please upgrade to v27.1.0 or a later version.

Linux

signaturer offentlige nøkler

offentlige nøkler

Docker

For å kjøre den siste versjonen av Bitcoin Cash Node, kjør følgende kommando:

docker run zquestz/bitcoin-cash-node
Se full instruksjon