Running BCHN? Please upgrade to v24.0.0 or a later version before May 15, 2022. For details, please see Bitcoin Cash Upgrade 2022.

Linux

signaturer

Docker

For å kjøre den siste versjonen av Bitcoin Cash Node, kjør følgende kommando:

docker run zquestz/bitcoin-cash-node
Se full instruksjon